Blogglistenhits

søndag 1. desember 2019

Hva skjer i møte med barnevernet? Del 2

Ifølge statistisk sentralbyrå, har antall omsorgsovertakelser ved akuttvedtak, økt med over 60% de siste 8 årene, og bare i 2018 gjorde barnevernet tiltak for hele 55697 barn. Barnevernssaker som blir omtalt i media viser tydelig at foreldre ofte føler seg «overkjørt» av barnevernet. Hva skjer i et møte med barnevernet?  I del 2 kan du lese advokat Janneche Christine Lindtner sine råd om hva som skjer i møte med barnevernet i en barnevernssak. Kanskje det kan være til hjelp for deg eller noen du kjenner?


Advokat Janneche Christine Lindtner, foto: Studio 1 i Bergen

Når barnevernet har mottatt en bekymringsmelding, sendes det ut en innkallelse til møte med barnevernet. 
Det er for de fleste skremmende å motta en bekymringsmelding vedrørende sitt barn. Siden barnevernet ikke kjenner saken, deg eller din familie, betyr det at alt du sier og gjør vil være med å danne et bilde av deg som person og forelder. 
Daglig leder og advokat ved Bergen Familie Advokat ved Janneche Lindtner er forfatter av gratis boken: 6 råd til første møtet med barnevernet. Boken er en guide til deg som skal til barnevernet for første gang. Advokat Janneche Lindtner har jobbet med barnevernet i over 16 år.  Gratis boken kan du laste ned på nettsiden til Bergen Familie Advokat som du finner her: 
Hun har laget boken for at du skal forstå hvordan barnevernet jobber og finne praktiske råd for håndtering av møter hos barnevernet, slik at du for ordnet opp i din sak uten å gjøre noen feil. Her er hennes tre viktige råd til deg som har mottatt en bekymringsmelding fra barnevernet:

Møt opp i barnevernet på en rolig måte

Det er lett å bli helt satt ut og fortvilet når man mottar en bekymringsmelding, enten det finnes en grunn eller det finnes ingen grunn til å sende en bekymringsmelding på ditt barn. Når du møter opp i møte hos barnevernet, kle deg pent og møt opp i god tid. Hold hodet kaldt, snakk rolig og tydelig.  Er du skrivefør, skriv ned dine kommentarer og tilsvar. Møter i barnevernet foregår muntlig.  Det er ikke alle som er like gode til å formulere seg, derfor kan en støtteperson eler advokat være viktig å ta med seg. Prøv å finn ut hvordan barnet ditt har det (selv om du vet at alt er greit) som viser at du tenker på barnets beste. Dokumentasjon fra både private som venner og familie og offentlige som lege vil styrke deg og ditt barn. Da ser barnevernet at du tar ansvar og viser omsorg om ditt barn samt er villig til å gjøre endringer dersom det trengs.

Skaff deg referat fra møter
Saksbehandlere fra barnevernet skriver alltid referat fra møter som skal inn i din sak som de bruker for evaluerer helheten av saken. Referat er tilgjengelig for begge foreldre og deres advokater. Referat er ikke tilgjengelig for anonyme meldere eller stemor eller stefar. Referat er kun tilgjengelig for begge foreldre i saken.

Følg med på hva barnevernet skriver
Det er viktig at du følger med på hva barnevernet skriver i referatet, innkallinger og rapporter samt konklusjon. Referat sendes vanligvis ut etter hvert møte i barnevernet. Har du ikke mottatt referat etter et par dager, ta kontakt og etterlys dette og få det med i neste møte at dette skal alltid sendes ut til deg og aktuell advokat. Les referat nøye, slik at du ikke blir feilsitert eller at du tillegges holdninger som du ikke har og gir et feil inntrykk av deg. Husk å korrigere referat innen 2 uker fra mottatt referat. Slik har du kontroll og oversikt på hvilke dokumenter som ligger i din sak hos barnevernet. Barnevernet oppbevarer saker i 10 år og et innhold som ligger der kan bli brukt mot deg i løpet av disse årene hvis det skulle komme inn nye bekymringsmeldinger til ditt barn. Derfor anbefales det å bruke advokat slik at du har en faglig kyndig person som kan ivareta deg og ditt barns interesser på best mulig måte.

Gratis bok med gode råd til første møte med barnevernet
Denne gratis boken er laget for å gi råd når du har mottatt en bekymringsmelding vedrørende ditt barn og er innkalt til ditt første møte med barnevernet. At noen har levert en bekymringsmelding om ditt barn oppleves grusomt og man er rett og slett i en sjokktilstand og føler maktesløshet. Man tenker hvordan er det mulig at dette hender meg og mitt barn? I mange tilfeller er det grunnløse påstander som er blitt sendt inn for å sjikanere deg. Dette kan være en ustabil ex-partner eller ustabil ste-mor/far. Da gjelder det å holde hodet kaldt og besvare påstander på en saklig måte skriftlig.

Boken gir tips til første møtet med barnevernet:

1.Vis samarbeidsvilje - samarbeide med barnevernet. Vær rolig og saklig.

2.Be om referat – alle dokumenter kan bli brukt mot deg i 10 år og blir aldri slettet – sjekk fakta feil og rette dette opp innen 2 uker fra mottatt referat.

3.Fortell sannheten – vis ansvar og vilje til å samarbeide.

4.Ikke signer papirer – du trenger ikke signere – opplys at du kan innhente dokumentasjon.
5.Flytt fokus til barnet – sørg for at barnet har det bra.
6.Kontroversielt tips – kle deg pent, oppfør deg rolig og møt alltid opp i tide.

Flere gode råd fra advokat Janneche Christine Lindtner om barnevern finner du nettsiden www.bergenadvokat.no eller besøk deres FB side her.
klem

1 kommentar:

 

blogger templates | Make Money Online