Blogglistenhits

mandag 9. desember 2019

Kompetansenettverk for kvalitet i Barnevern - KIB


Nettverk for kvalitet i barnevern - KIB

KIB er forkortelsen for Kompetansenettverk for kvalitet i Barnevern i Norge. Det er et nettverk som jobber for større sikkerhet og trygghet rundt barnevernet i Norge og består av over 240 fagfolk. 

Det er blant annet psykologer, advokater, professorer, barnevern-pedagoger, forskere og andre grupper av fagpersoner med tilknytning til barnevern.KIB er en landsdekkende, ideell organisasjon som har til formål å bygge allianser mellom ulike faggrupper for å heve kvaliteten og bidra til et godt barnevern til beste for barna. De oppfatter situasjonen i norsk barnevern dypt foruroligende der mange barn i dette systemet utsettes for grov uforstand og overgrep. 

Dette nettverket jobber for et sterkere engasjement rundt utfordringene i norsk barnevern – i fagmiljøer, blant politikere, i media og i samfunnsdebatten.

Vi har alle et ansvar for at barn og familier ikke utsettes for uforstand, overgrep og menneskerettighetsbrudd fra et omsorgs- og beslutningsapparat som er etablert for å gi dem trygghet og omsorg.

Mer informasjon om deres arbeid finner du på nettsiden til KIB Norge på
https://www.kibnorge.no/.
Styreleder i KIB Norge, Advokat Are Lövenörn Svendsen, foto: privat
klem


1 kommentar:

 

blogger templates | Make Money Online