Blogglistenhits

torsdag 5. desember 2019

Kan barnevernet i Norge bli bedre? Del 3

I høst har flere aviser omtalt at Den Europeiske menneskerettsdomstolen ( EMD) i Strasbourg har flere barnevernssaker fra Norge til behandling. Les mer om dette hos Dagbladet. https://www.dagbladet.no/nyheter/sju-nye-norske-barnevernssaker-til-behandling-i-emd/71736107  Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad sier i et intervju til Dagbladet at det satses på å heve kompetansen for ansatte i barnevernet i Norge.

Ifølge statistisk sentralbyrå, har antall omsorgsovertakelser ved akuttvedtak, økt med over 60% de siste 8 årene, og bare i 2018 gjorde barnevernet tiltak for hele 55697 barn.  

Barnevernssaker som blir omtalt i media viser tydelig at foreldre ofte føler seg «overkjørt» av barnevernet.

Kan barnevernet i Norge bli bedre? Tidligere barnevernsleder i Røyken Kommune Tor Monsen deler her sine tanker rundt hvordan vi kan ha et forebyggende barnevern;

Han er opptatt av hvordan kan man få et bedre barnevern i Norge?
Hvordan jobber barnevernet mot barn og foreldre i dag?
Hvordan jobber man med andre?

Dette handler om:
-Måten man jobber på
-Måten man møter andre mennesker på
-Måten man møter barn på
-Måten man møter foreldre på

Tor Monsen har fokus på de fire S:
-Samtenkning
-Samhandling
-Samtidig
-Sammen

Det handler om omsorg, empati og respekt for andre mennesker.  Det vil si å snakke til andre på en hensynsfull måte.  Hjemmebesøk som i flere tilfeller blir benyttet i Norge er i mange tilfeller en respektløs opplevelse for foreldre. Det er skamfullt og skremmende å plutselig skulle ha andre mennesker inn i sitt hus som skal bedømme hvordan du har det og hvordan du er i sammen med ditt barn. Dette burde vært unngått så mye som mulig for å skåne foreldre og barn for skamfulle og respektløse opplevelser.

Forebyggende arbeid på familievernkontor, helsestasjon, barnehage, skole og fritidsaktiviteter er nøkkelen til å forhindre flere barnevernssaker avslutter Tor Monsen. Med det menes flere lavterskel tilbud fra for eksempel familievernkontor og helsestasjon som vil kunne fange opp de som har behov for hjelp i en tidlig fase på en god måte uten å måtte komme inn som en sak i barnevernet. Vil du vite mer om bedre barnevern, les mer på hans nettside her.

klem

1 kommentar:

 

blogger templates | Make Money Online